FIJN OM TERUG TE ZIEN

Beverblaadje in beeld

Video

Beveren-kermis 2011

Nieuwjaarsreceptie 2012

Koester 2014

Foto’s

Gezinsfietstocht oud-Chiroleiding

Opgelet:  foto’s mogen in geen geval zonder onze toestemming gepubliceerd worden.  Dank om daar rekening mee te houden.

 

De derde zondag van september stond bij veel Bevernaren en Chirosympathisanten met grote stip in de agenda.
Die zondag kon er een ganse dag gefietst, culinair verwend en misschien met een nieuwe fiets naar huis gefietst worden.
De oud-leiding van de Beverse Chiro ging de mosterd halen in Deerlijk waar de 12 uren van Deerlijk elk jaar een succes waren.
Van ‘s morgens tot ‘s avonds om het uur een tochtje fietsen onder begeleiding; dat was het recept.
12 uren vonden de oud-leiders net iets te veel en aanvankelijk werd gestart om 8.00 u. en werd de laatste rit om 17 u. gestart.
In 1986 werd begonnen met het initiatief, weten Ronny Roobroeck en Germain Devlaminck, die we toevallig (coronaveilig) tegen het lijf liepen, ons te vertellen. De startplaats was de gemeentezaal (noodkerk) in de Kerkdreef. Er waren in totaal 200 fietsers aan de start en onder de middag kon genoten worden van hesp aan ‘t spit. Het spit was er prominent aanwezig aan de ingang van de zaal en van ‘s morgens konden de geuren van houtskool, kruiden en gebraden hesp opgesnoven worden. De fietsers kregen met het uur meer appetijt.  Jaar na jaar kreeg het initiatief meer bijval.  Onze getuigen haalden hun archieven boven en konden bewijzen op tafel leggen dat er in 1995 liefst 887 fietsers aan de start waren.  Culinair werd de gezinsfietstocht een topper. Wie de dauwtocht (intussen een nieuwigheid) om 7 u. meereed, kreeg een neusverwarmer (dreupel) onderwerg geserveerd. Intussen kon aangeschoven worden voor een ontbijt in samenwerking met de Wereldwinkel. Hesp aan ‘t spit werd ingeruild voor warme beenhesp met groenten en frietjes, geserveerd door een Beverse hespspecialist en als toetje kon koffie bekomen worden met taart – gebakken door de echtgenotes van de organisatie – of pannenkoeken. ‘s Avonds kon na de laatste rit genoten worden van een boterham met – wat raad je – beenhesp of een hotdog.
De startplaats werd ook een paar maal gewijzigd. Na de Gemeentezaal, de Stedelijke Basisschool, om te eindigen in ‘t Klokhuis.
Tijdens de topjaren werden er ruim 1000 fietsers geteld, oud en jong, van dichtbij en van veraf. Er was een trouw publiek en ook een harde kern van begeleiders (seingevers) en begeleidende voertuigen die zorgde dat de tochten veilig verliepen en dat niemand van de fiets moest stappen om een of ander kruispunt te dwarsen. Zo kon om het uur van een tochtje van om en bij de 50 minuten genoten worden. De 10 minuten tot de volgende start waren om een plaspauze in te lassen en om vlug iets te nuttigen.
In de voor- en namiddag was er telkens een ‘grote’ tocht van 2 uur. Ook hier werd gretig aan deel genomen.
Sommigen waren verzot op de fotozoektocht. De te zoeken locaties/bezienswaardigheden/objecten waren te bezichtigen in de startlocatie. Velen zochten intensief, anderen profiteerden van wat de anderen aanwezen.
Het summum van de dag was de tombola. Elke rit die gereden werd – sommigen deden ze allemaal – gaf een kans op een prijs uit de meer dan uitgebreide prijzentafel. De zaal zat dan ook afgeladen vol tijdens de prijsuitreiking. Jaar na jaar trok iemand met een nieuwe fiets huiswaarts.
De oud-Chiroleiding hield er na ruim 20 jaar mee op, maar nu nog worden af en toe nog eens herinneringen opgehaald aan de fantastische gezinsfietstochten op de derde zondag van september.
Met dank aan de vele medewerkers : oud-leiding, mensen die de catering verzorgden, de ‘garçons’, de seingevers, de chauffeurs van de voorwagen en de bezemwagen, de taartenbakkers, de groentenkuisers, ….
Voor wie nog eens wil nagenieten. 

Vroeger en nu

Bevrijding september 1944

i.s.m. Heemkundige Kring Beveren-Leie

Opgelet:  foto’s mogen in geen geval zonder onze toestemming gepubliceerd worden.  Dank om daar rekening mee te houden.

 

De boerderij van Achiel Buyse hier te Beveren, lag tot omstreeks 1950 ingesloten tussen de Sint-Jansstraat, de Kleine Heerweg, de Schoolstraat en de Roestraat. Enkel op de noord-oostelijke hoek stonden langs de Kleine Heerweg een drietal woningen en een vlasschuur. Al de rest was weide en landbouwland bij die boerderij. Nu staan al de gronden van die voormalige hoeve volgebouwd met woningen. Robert van Tieghem was de opvolger van Buyse op diens hoeve, die de naam “De Robijn” draagt. Ondertussen heeft Jan van Tieghem, Roberts zoon, de hoeve ingericht tot een tuinbouwbedrijf.

De bijgaande foto werd genomen op de weide palend aan de Schoolstraat op de plaats van de huidige Kattestraat. We zijn in september 1944 en de bevrijding van onze streek is volop aan de gang. De Duitse bezetters zijn weggetrokken langs de Kortrijkseweg richting Gent en Zeeland. We zien een groep Canadese militairen die voor een paar dagen neergestreken zijn op de weide van Achiel Buyse. Op de achtergrond is er een nu nog bestaande tweewoonst die evenwel grondig verbouwd is. Het jong volk uit de buurt is toegestroomd om met de bevrijders te verbroederen. Chocolade en kauwgom, “langen asem”, zei men in Beveren, worden kwistig uitgedeeld. Soldatenmutsen verwisselen van hoofd. De weide langs de Schoolstraat staat vol met de legervoertuigen van de Canadezen, en het ruikt er naar benzine.

We herkennen: 1. Godelieve Vercruysse, 2. Paul Goussaert, 3. … Degroote, 4. Yvonne Merlier, 5. Anna Goussaert ?, 6. … Merlier, 7. Roger Degroote, 8. Lucien Vancraeynest, 9. Madeleine Demeyere ?, 10. Maria Vercruysse, 11. Henri Velghe, 12. Hubert Velghe, 13. Willy Decavel en een hele serie kleine gasten.

Met dank aan Etienne Ducatteeuw – Heemkundige kring.

 

Foto’s

Beveren Kermis 2003-2019

Opgelet:  foto’s mogen in geen geval zonder onze toestemming gepubliceerd worden.  Dank om daar rekening mee te houden.